Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Pocztex kurier - gratis od 300zł) już od 300,00 zł.
Produkt dnia
Bestseller - Epilator - Koagulator EP400
Bestseller - Epilator - Koagulator EP400

1 499,37 zł

1 219,00 zł

szt.
Frezarka BIO NAIL BN500 - głowica manicure C
Frezarka BIO NAIL BN500 - głowica manicure C

688,80 zł

560,00 zł

szt.
Biosonic BS400 - bezprzewodowy
Biosonic BS400 - bezprzewodowy

399,00 zł

324,39 zł

szt.
Frezarka BIO NAIL BN500 - głowica pedicure D
Frezarka BIO NAIL BN500 - głowica pedicure D

621,15 zł

505,00 zł

szt.
Darsonval Dermo Lux HF100
Darsonval Dermo Lux HF100

329,00 zł

267,48 zł

szt.
Stół do Masażu
Stół do Masażu

3 499,35 zł

2 845,00 zł

szt.
Fotel elektroniczny do pedicure FE602 BIS E - exclusive
Fotel elektroniczny do pedicure FE602 BIS E - exclusive

4 969,20 zł

4 040,00 zł

szt.
Polityka zwrotów i reklamacji

  

Polityka zwrotu

Przy zakupie przez internet, telefon, tzw. sprzedaż na odległość tzw. sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa możesz zmienić zdanie, pamiętaj bez dokumentu potwierdzającego płatność, zwrot lub wymiana będzie niemożliwa.

 

Nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy dla danego produktu
    - zamówienie koloru tapicerki innego niż biały,
    - nietypowe zamówienie wykonywane pod specjalne życzenie klienta, nie będące składnikiem oferty katalogowej.

 

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie ( wzór formularza:

karta zwrotu plik pdf


Przyjęcie oświadczenia będzie natychmiast potwierdzone po otrzymaniu, na adres emailowy podany w oświadczeniu.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (może być otwarte w celu kontroli zawartości), z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu, a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

Zasady działania 14 dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy: - Jeżeli uznasz, że z jakiegokolwiek powodu otrzymany towar nie spełnia Twoich oczekiwań, a nie został uszkodzony, napisz o tym do nas biomak@biomak.pl i odeślij przesyłkę w ciągu 14 dni od daty odebrania na nasz adres:

Biomak Sp.J.
ul. Słońskiego 13 
05-820 Piastów

 
Po otrzymaniu towaru od Ciebie zwrócimy Tobie jego wartość na wskazane konto lub paypal. Zwrócony towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być w oryginalnym opakowaniu z kompletną zawartością.

Oprócz równowartości ceny towaru dokonamy zwrotu poniesionych przez klienta kosztów doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem.

Ważne!

Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania zwrotnego.


Jesteśmy dla Ciebie i działamy z myślą o Tobie, dlatego gwarantujemy dobre zakupy bez ryzyka.
 
Nie jesteśmy w stanie zaakceptować zwrotu mebli do samodzielnego złożenia, które zostały częściowo lub w całości złożone. Produkt nie może posiadać znamion użytkowania, nie może też być zniszczony. 

Polityka i procedura reklamacji 

Polityka Reklamacji  

 1. Definicje

  • Producent -Dostawca: Biomak Sp.J. producent sprzętu kosmetycznego i kosmetyków.
  • Klient bezpośredni -Odbiorca: firma lub osoba fizyczna, która dokonała bezpośredniego zakupu Wyrobu od Producenta.
  • Klient pośredni -Odbiorca: firma, lub osoba fizyczna, która nabyła Wyrób nie bezpośrednio od Producenta.
  • Wyroby wyprodukowane przez Producenta i/lub będące w ofercie sprzedaży Producenta, zwane dalej produktami.
  • Specyfikacja dokument definiujący podstawowe parametry konstrukcyjne, elektryczne i/lub mechaniczne, lub składy produktów kosmetycznych.

   

 2.  Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie i usystematyzowanie polityki firmy Biomak Sp.J. w zakresie reklamacji.

 3. Celem polityki reklamacji firmy Biomak Sp.J. jest dostarczanie swoim klientom produktów o najwyższej jakości, przyjaznych środowisku oraz człowiekowi. Aby ten cel osiągnąć niezbędnym zarówno dla Biomak Sp.J. jak i dla klientów jest jednoznaczne określenie polityki reklamacji w Firmie Biomak Sp.J.

 4.  Celem zarówno polityki reklamacji jaki i procedury reklamacji jest takie postępowanie z reklamacjami klienta, które zapewni rzetelne i terminowe ich rozpatrzenie, zabezpieczenie interesu klienta i dostawcy oraz wprowadzenie działań naprawczych i korygujących mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie źródeł powstania reklamacji o tym samym lub podobnym charakterze w przyszłości.
 5. Zakres polityki reklamacji obejmuje wszystkich pracowników oraz wszystkich klientów bezpośrednich lub pośrednich firmy.
 6. Polityka reklamacji firmy Biomak Sp.J. obejmuje swym zasięgiem wszystkie kraje do których producent dostarcza swoje produkty.
 7. Dostawca gwarantuje, że Produkty dostarczone na podstawie zamówienia będą wolne od wad i będą w pełni zgodne z odpowiednimi normami lub specyfikacjami uzgodnionymi pomiędzy stronami w potwierdzonych do realizacji zamówieniach.
 8. W okresie gwarancji Dostawca ponosi odpowiedzialność za różnice ilościowe w dostarczonych wyrobach. Szczegółowe warunki dotyczące okresu i zakresu odpowiedzialności za produkty konstrukcyjne, elektryczne i/lub mechaniczne ujęte są w Warunkach Gwarancji -patrz Procedura reklamacyjna. Terminy przydatności do użycia produktów kosmetycznych, umieszczono na etykietach produktów. Po tym terminie uprawnienia Odbiorcy z tytułu gwarancji wygasają. Poza okresem gwarancji Dostawca zobowiązuje się również do udzielenia klientowi serwisu pogwarancyjnego w zakresie wymaganym przez lokalne prawo, takiego jak dostawa zamienna za opłatą, doradztwa technicznego za opłatą zgodnie z aktualną ofertą handlową Dostawcy. Na każde tego typu zapytanie Dostawca przedstawi ofertę handlową chyba, że zakres oczekiwanego serwisu pogwarancyjnego będzie poza możliwościami Dostawcy.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad, standardów, norm, praktyk i specyfikacji dotyczących Wyrobów dostarczonych przez Dostawcę a w szczególności zasad transportu, składowania, magazynowania i używania produktów. 

 Procedura reklamacyjna

 1. Aby reklamacja została rozpatrzona klient zobowiązany jest:

 •  reklamację należy zgłosić niezwłocznie po zauważeniu usterki u Dostawcy u którego dokonał zakupu Produktu lub bezpośrednio u producenta.
 • dostarczyć produkt do Dostawcy u którego dokonał zakupu Produktu lub bezpośrednio u producenta.
 •  załączyć wypełnioną kartę  zgłoszenia reklamacji - ( kliknij aby pobrać kartę) i inne wymienione w karcie dokumenty. Karta Zgłoszenia reklamacji wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna. Numer seryjny produktu powinien odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu na urządzeniu. 
 1. Usterki będące przedmiotem uzasadnionej reklamacji, będą usunięte przez Zakład Serwisowy w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez Zakład Serwisowy. Po wykonaniu naprawy Zakład Serwisowy odsyła produkt najtańszym transportem opłacając koszty wysyłki.

  Uwaga - Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

 •  w okresie gwarancji Zakład Serwisowy dokona pięciu napraw, a produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 • Zakład Serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 • w przypadku wymiany sprzętu na nowy, gwarancja jest liczona od pierwotnej daty zakupu.
 1. Reklamacje dotyczące ilości opakowań produktów lub szkody w transporcie powinny być wniesione przez Odbiorcę niezwłocznie po odebraniu przesyłki. Odbiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w chwili jej przybycia i zweryfikować dokumenty transportowe.

 2. Wady lub niezgodności powinny być odnotowane w stosownym dokumencie, co winno być połączone ze sporządzeniem protokołu podpisanego przez przewoźnika oraz upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy. Sposób wyrównywania różnic ilościowych zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami. Reklamacje dotyczące ilości produktu w opakowaniu powinny być wniesione przez Odbiorcę w ciągu 7 dni roboczych od daty ujawnienia braku lub nadwyżki, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od daty odbioru od przewoźnika co winno być połączone ze sporządzeniem Protokołu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy. Sposób wyrównywania różnic ilościowych zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami.

 3. W przypadku wad ukrytych, Odbiorca powinien złożyć reklamację na piśmie w ciągu 3 dni od daty, w której wady się ujawniły. Reklamacja musi być złożona w okresie gwarancji.

 4. Dostawca zbada reklamację złożoną przez Odbiorcę w terminach wynikających z zapisów kontraktowych lub obowiązujących przepisów prawnych, chyba, że z uzasadnionych względów technicznych nie będzie to możliwe. Jeżeli Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu złożonej reklamacji, odpowiedzialność ta jest ograniczona. Reklamacja na danym rynku będzie rozpatrywana albo zgodnie z lokalnym prawodawstwem albo zgodnie z prawem ustalonym w kontrakcie zawartym pomiędzy Dostawcą a Klientem. Odbiorca powinien dołączyć do reklamacji dowody wady jakościowej. Klient i Dostawca muszą współpracować przy badaniu każdej reklamacji, w celu ustalenia jej przyczyny. Dostawca będzie rozpatrywał reklamacje związane ze zobowiązaniami gwarancyjnym i Dostawcy tylko w okresie gwarancji.

 5. Wadami w rozumieniu polityki reklamacji nie są w szczególności wady wynikłe z naturalnego zużycia, użycia niezgodnego z ich przeznaczeniem, właściwościami lub zasadami korzystania, instrukcjami obsługi lub standardowymi praktykami.

 6. Odpowiedzialność Dostawcy za wady ogranicza się do dostawy zamiennej wadliwych produktów lub ich części jeżeli lokalne prawo nie stanowi inaczej. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji, jak też z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub z przyjętych zamówień nie może przekroczyć ceny zakupu produktów. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej oraz praw konsumenta o ile wynikają one z prawa lokalnego.

 7. Niezależnie od ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa wyżej odpowiedzialność Dostawcy nie obejmuje korzyści, które Odbiorca mógłby uzyskać, lub utraty danych gdyby ewentualna szkoda nie wystąpiła.

 8. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia gwarancji i nie ustanawiają nowego terminu gwarancyjnego dla produktu. 

 9. Sprzęt nieodebrany w ciągu 1 miesiąca zostaje utylizowany.

  

- KARTA, FORMULARZ REKLAMACJI - PDF

- KARTA ZWROTU - PDF

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl